Het kabinet trekt dit jaar meer geld uit voor emissieloos bouwen, zo meldt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bouwbedrijven kunnen 60 miljoen euro aan subsidie​​aanspreken om onder meer over te stappen op elektrische kranen, betonmolens op waterstof en graafmachines op batterijen. Deze bouwmachines veroorzaken geen directe emissie. Ook komen er meer subsidiemogelijkheden voor ondernemers die uitstootvrije vrachtwagens willen aanschaffen.

 

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): We weten allemaal dat stikstof een probleem is, ook voor de bouw. Met uitstootvrije machines helpen we dat probleem steeds verder de wereld uit. Ik weet dat de bouw graag wil, want vorig jaar was de subsidiepot binnen één dag leeg. Daarom stop ik er komend jaar fors meer in, want ik wil echt meters maken met de sector. Op weg naar een bedrijvige bouwplaats, maar zonder stikstof en uitlaatgassen.

 

Stikstof oplossing voor emissieloos bouwen

De uitspraak van de Raad van State over Porthos onderstreept de noodzaak om duurzamer te bouwen. Zowel de sector als het kabinet staan achter deze uitspraak. Daarom kunnen bouwondernemingen subsidie ​​krijgen bij de aanschaf van schone bouwmachines of het ombouwen van vervuilende bouwmachines naar uitstootvrije bouwmachines. Er zijn ook subsidiemogelijkheden voor het installeren van katalysatoren, die verontreinigende stoffen opvangen zodat ze niet in de omgeving terechtkomen.

De subsidie ​​is nodig omdat bouwmachines die op waterstof of batterijen functioneren over het algemeen veel duurder zijn dan bouwmachines die op fossiele brandstoffen werken. Via subsidies kunnen bouwers tot 40% compensatie krijgen voor het verschil in prijs. Dit percentage is hoger voor kleine ondernemingen dan voor grote ondernemingen om het mkb te helpen de overstap te maken. Naar aanleiding van de Porthos-uitspraak heeft het kabinet besloten € 400 miljoen euro extra uit te trekken voor het schoon en emissieloos bouwen.

 

Extra steun bij vrachtwagens

Ook bij de aanschaf van emissievrije vrachtwagens kunnen ondernemers een steuntje in de rug krijgen. In 2023 is daar € 30 miljoen euro voor beschikbaar. Dat is € 5 miljoen euro meer dan het vorige jaar.

 

Bezig met het aanschaffen van duurzame bouwmachines of andere verduurzamings oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact op over de mogelijkheden.

085 – 020 11 05

De zorgsector in Nederland is grofweg verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffenverbruik. De oorzaak hiervan ligt onder andere bij de verspilling van medicijnen en zorghulpmiddelen die maar één keer gebruikt kunnen worden. Om de zorgsector te verduurzamen zijn er afspraken gemaakt in de nieuwe Green Deal samenwerken aan Duurzame Zorg. 

Onder deze Green Deal vallen 5 thema’s:  

  • Bevorderen gezondheid  
  • Kennis en bewustwording  
  • CO2-uitstoot vermindering 
  • Circulair werken 
  • Verlagen milieubelasting door vermindering medicatie  

Deze thema’s worden tussen 2023 en 2026 uitgewerkt. De invulling van de Green Deal (een nieuw convenant) zal gebaseerd zijn op samenwerking tussen de Rijksoverheid, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en banken. Deze deal is een vervolg op twee eerdere Green Deals, gericht op heldere afspraken en minder vrijblijvendheid. 

In de strijd tegen klimaatverandering en meer recentelijk, de energiecrisis die is ontstaan ​​door het conflict tussen Rusland en Oekraïne, voert de Rijksoverheid met ingang van 2023 de energiebesparingsplicht in. Wat betekent dit concreet voor jouw bedrijf? Hoe ga je ermee om? Dit lees je in dit artikel.

Hoe ziet de energiebesparingsplicht eruit?

De energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven en instellingen vanaf 2023 verplicht zijn om alle energiebesparende maatregelen door te voeren die zichzelf binnen vijf jaar of minder kunnen terugverdienen. Deze verplichting gaat gelden indien er 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas per jaar worden verbruikt. Deze bepaling is onderdeel van de Omgevingswet, welke in juli 2023 in werking treedt.

Wanneer een organisatie een pand van minimaal 100 vierkante meter in eigendom heeft, moet dit pand vanaf 2023 minimaal energielabel C bezitten. Is dit niet het geval, dan mag het pand niet meer als kantoorpand gebruikt worden. Overtreed je deze plicht, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot € 81.000,-.

De energiebesparingsplicht onder de Omgevingswet

Vanaf 1 juli 2023 treedt de omgevingswet in. Voor de energiebesparingsplicht is er een overgangsperiode tot 1 juli 2023. Tot 1 juli 2023 blijft de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden. Zo is er genoeg tijd om je voor te bereiden.

Hulp nodig? We staan voor je klaar!

Het jaar 2023 nadert en wellicht zijn er nog last-minute energiebesparende maatregelen die getroffen moeten worden. Meestal is hiervoor subsidie beschikbaar Benieuwd welke mogelijkheden er zijn?  Neem dan contact met ons op.

 

Het kabinet heeft nogmaals extra budget vrijgesteld voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Nadat het kabinet eerder dit jaar het budget heeft verhoogd, is er nogmaals extra budget door het kabinet vrijgegeven van €35 miljoen. Het kabinet hiertoe heeft besloten omdat de ISDE-subsidie deze periode meer is aangevraagd dan vooraf werd verwacht.

In totaal heeft het kabinet dit jaar €325 miljoen beschikbaar gesteld voor de ISDE-subsidie. Met deze regeling tracht de overheid Nederland verder te verduurzamen. De ISDE-subsidie is aan te vragen voor energiebesparende middelen, zoals een warmtepomp of een zonneboiler. Tevens is de regeling in veel gevallen bedoeld voor ondernemers die helemaal van het gas willen afstappen.

Wil je weten waar je aan moet voldoen om ISDE-subsidie te verkrijgen? Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

Bijna elke investering die leidt tot besparing van energie, grondstoffen, afval, of emissies komt in aanmerking voor subsidie. Zo kunnen er voorafgaand aan een duurzame investering diverse “cash” subsidies worden aangevraagd, of kan tot drie maanden daarna een uitgebreide fiscale regeling worden aangevraagd. 

Stijgende lijn

Verduurzaming is een steeds belangrijkere reden voor investeringen in bedrijfsgebouwen, industrieterreinen, productieprocessen of wagenparken. De Nederlandse overheid stimuleert deze investeringen door middel van fiscale regelingen en subsidies. De verwachting is dat het budget voor 2023 zal stijgen. Het subsidiebudget kan worden aangevraagd voor faciliteiten en apparatuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe besturingssystemen of productielijnen die efficiënter omgaan met grondstoffen. Zo kunnen nieuwe productieprocessen “cash” subsidies krijgen vanuit de regeling Versneld Klimaat Investeren in de Industrie (VEKI).

Bekijk op tijd de mogelijkheden

De meeste bedrijven maken een investeringsplan voor de aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen. Onderdeel van dit investeringsplan is een (ruwe) uitwerking van de business case en de terugverdientijd van de investering. Doorgaans worden hierin ook energie- of milieubesparingen als investeringsreden benoemd. Hierbij wordt nog geregeld vergeten dat er subsidiemogelijkheden zijn. Dit terwijl subsidie de case juist een heel stuk gunstiger kunnen maken. Er zijn diverse subsidies die kunnen worden aangevraagd vóór de investering. In sommige gevallen hoeft de investering pas worden gedaan ná toekenning van de subsidie. Voor fiscale regelingen en subsidies die tot uiterlijk drie maanden na het geven van de investeringsopdracht aan te vragen zijn, is de offertefase belangrijk. Er kan dan namelijk nog rekening worden gehouden met de voorwaarden van de betreffende bedrijfsmiddelcategorieën.   

Te vaak voordeel laten liggen 

Het is aan te raden om elke investering te screenen op subsidiemogelijkheden. Let hierbij vooral op de besparing van energie, grondstoffen, afval, water of emissies. Daarnaast kan zelfstandige innovatie ook als aanknopingspunt voor subsidies worden gebruikt. Zo kunnen commerciële activa ter bevordering van eigen ontwikkelingsprojecten opgevoerd worden als uitgave in een WBSO-traject. De realiteit is dat bedrijven vaak de mogelijkheid van veel complexe regelingen niet kennen. Hierdoor lopen veel ondernemers voordeel mis. Je hoeft dit natuurlijk niet zelf te doen. HGM kan bij al je investeringsplannen meekijken en vrijblijvend uitzoeken waar kansen liggen. Het voordeel is dat jij je kunt blijven focussen op de bedrijfsvoering

Het budget voor Demonstratie Energie en klimaat Innovatie (DEI+) is vanwege grote belangstelling met 16 miljoen euro verhoogd. Ook is de aanvraagtermijn tot 10 januari 2023 verlengd.

Het programma Demonstratie Energie en klimaat Innovatie (DEI+) richt zich op ondernemers die bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland. 

 

Pilot of demonstratieproject 

In een pilotproject test en verbeter je nieuwe technologie in een testopstelling. Bij een demonstratieproject blijft de productie-eenheid waarin je investeert ook na afloop van het subsidieprogramma in gebruik. 

Aanvragen nog steeds mogelijk 

Ondanks het feit dat het subsidiebedrag van de binnengekomen aanvragen hoger is dan het verhoogde budget, kan er nog steeds worden aangevraagd. Niet alle aanvragen worden namelijk goedgekeurd, waardoor er weer budget vrijkomt.  

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor de DEI+ subsidie? Neem contact met ons op voor een gratis QuickScan. 

Het EU innovatiescorebord is een hulpmiddel dat een overzicht geeft van de innovatieprestaties van elk land binnen de EU. Landen die 25 procent boven het gemiddelde scoren, mogen zich innovatieleider noemen. Dit jaar zijn dat Zweden, Finland, Denemarken, Nederland en België. 

 

Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens benadrukte het belang van Nederlandse ondernemers die investeren in innovatieve producten en diensten voor toekomstige banen en inkomsten, zeker in deze economisch uitdagende tijden. 

 

Wereldwijde erkenning via innovatiescorebord

Ook buiten Europa scoorde Nederland goed. Zo staan ​​we op de vijfde plaats in de wereldwijde innovatiescorebord (Global Innovation Index) van de World Intellectual Property Organization (WIPO). 

 

Nationaal groeifonds 

Minister Adriaansens stelde ook dat de positie als innovatieleider niet vanzelfsprekend is; “de overheid draagt daarom in toenemende mate zelf bij aan kansrijke innovatieprojecten om onze economie op lange termijn succesvol te laten zijn en blijven”. Een instrument dat daarbij wordt ingezet is het Nationaal Groeifonds  

RVO als steunpilaar 

RVO begeleidt innovatieve ondernemers daar waar mogelijk. Van het adviseren over octrooiaanvragen tot het toekennen van subsidies, RVO levert haar bijdrage in verschillende stadia van het innovatieproces. 

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact met ons op voor een gratis Quickscan.  

 

In de eerste week van oktober vroegen eigenaren van maatschappelijk vastgoed ruim 200 miljoen euro aan DUMAVA subsidie aan om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Het doel van deze subsidie is om deze gebouwen voor 2030 te verduurzamen. 

 

Maatschappelijk vastgoed verduurzamen stimuleren 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de verduurzaming van gebouwen in Nederland. Maatschappelijk vastgoed is daar een onderdeel van. Binnen deze context lanceerde het Ministerie op maandag 3 oktober 2022 jl. twee programma’s: 

  • Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma  maatschappelijk vastgoed  
  • Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) 

 

DUMAVA overtekend 

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed vroegen massaal subsidie aan om hun gebouwen te verduurzamen. Het aantal aanvragen op de eerste dag bereikte het totale budget van € 150 miljoen. Als gevolg hiervan was het programma meteen “overtekend”. 

 

DUMAVA wellicht weer snel geopend 

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed en heb je geen subsidie voor je verduurzamingsplannen ontvangen? Vanaf januari 2024 kun je weer DUMAVA worden aangevraagd.  Wegens grote belangstelling onderzoekt de overheid of de regeling eerder kan openen. Daarom raden we je aan om ons de aanvraag alsnog voor te laten bereiden. Onze specialisten weten precies wanneer welke regeling opengaat en hoe je er het maximale uit kunt halen. Dit bespaart niet alleen veel tijd maar kan dus ook meer geld opleveren.    Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom DUMAVA? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten, of neem contact met ons op.

In komende periode wordt maximaal 75,5 miljoen euro geïnvesteerd in sportaccommodaties d.m.v. de BOSA regeling. De praktijk leert dat niet alle clubs hun weg vinden naar deze regeling of dat het moeilijk is om er het maximale uit te halen. 

Subsidiedrempel sterk verlaagd 

Het minimum subsidiebedrag van de BOSA regeling is gewijzigd van € 5.000, – naar € 2.500, -. Deze drempel is verlaagd zodat ook kleinere amateursportorganisaties van de BOSA regeling gebruik kunnen maken. 

Subsidiebedrag 

De regeling voorziet in een subsidie ​​van 20% voor de kosten van aanleg en onderhoud van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportuitrusting. Voor investeringen in energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheid geldt zelfs een subsidie ​​van 30%. 

 

Ook met terugwerkende kracht 

Eén van de voordelen van deze BOSA regeling is dat de subsidie ​​voorafgaand aan de kosten kan worden aangevraagd, daarnaast kan ook subsidie ​​worden aanvraagt voor reeds gedane investeringen. Dit laatste kan tot 12 maanden na investeringsdatum. 

Steun 

Bij HGM zetten we onze expertise in om verenigingen bij te staan ​waarvoor deze subsidie aantrekkelijk is. Zijn er onderhoudsplannen of zijn er investeringen geweest het afgelopen jaar? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Steeds meer particulieren willen hun woning verduurzamen. Er is flink beroep gedaan op de ISDE-subsidie voor warmtepompen, zonneboilers, isolatie en aansluiting op warmtenet. Klimaatminister Rob Jetten verwacht dat het cumulatief aangevraagde subsidiebedrag het budget voor deze regeling zal overtreffen.

Verwacht budgettekort voor de ISDE 2022

Het budget voor de ISDE in 2022 bedraagt ​​228 miljoen euro en er is in de eerste zeven maanden van het jaar ruim 142 miljoen euro aangevraagd. Er is meer dan 85 miljoen euro over, maar Minister Jetten verwacht niet dat we het einde van het jaar halen en schat in dat er zo’n 30 tot 60 miljoen euro tekortschiet. Voor alle investeringscategorieën is het aantal aanvragen dit jaar toegenomen.

Nu ook subsidie bij 1 investering 

Voorheen was het slechts mogelijk aanspraak te maken op de ISDE subsidie bij twee of meer investeringen. Sinds april 2022 is het ook mogelijk om bij één investering subsidie aan te vragen.

Snel handelen

Gezien de grote stijging in aanvragen en het verwachte tekort aan budget, raden we aan een aanvraag niet uit te stellen. Ben je van plan of heb je maximaal 12 maanden terug geïnvesteerd in een van bovenstaande duurzame investeringen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken vrijblijvend of er subsidiemogelijkheden voor je zijn.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Meld je dan aan voor onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling