Innoveren. Wij zorgen voor de subsidies die het mogelijk maken.

Zoek je een subsidie of regeling voor het financieren van je project? In dit subsidieoverzicht vind je een opsomming van de meest aangevraagde subsidies en regelingen door ons voor mkb’ers in Nederland.

De subsidies en regelingen zijn onderverdeeld in thema’s die centraal staan in je activiteit en of project waar je subsidie voor zoekt.

Bouw, Infra & Civiele subsidies
De civiele, bouw- en infrasectoren hebben grote invloed op de leefomgeving van Nederland. Deze sectoren staan voor grote veranderingen en aanzienlijke uitdagingen. Denk hierbij aan verduurzaming, de benodigde innovaties en een groeiend aantal vacatures. Om deze problemen op te lossen zijn er op lokaal, nationaal en Europees niveau subsidies beschikbaar.

Meer over bouw, infra & civiele subsidies

ICT subsidies
Ontwikkel je nieuwe software of programmatuur voor je klanten of voor je eigen bedrijf of product? Wist je dat deze bedrijfsactiviteiten subsidiabel zijn? Lees hier over de meest gebruikte subsidies voor ICT.
Meer over ICT subsidies

Onderzoek & Ontwikkeling subsidies
Weet je dat innovatie, technisch onderzoek & ontwikkeling subsidiabel is? Hier vind je de subsidiemogelijkheden op regionaal,
nationaal en op Europees niveau die helpen bij de financiering van je innovatieproject.

Meer over innovatie subsidies

Energie-innovatie en duurzaamheid subsidies
Duurzame energie en milieuvriendelijke technieken dragen bij aan een duurzaam & CO2-arm Nederland. Investeringen hierin zijn subsidiabel. Bekijk hier hoe subsidie het voor je financieel aantrekkelijk maakt om een steentje bij te dragen. Meer over energie subsidies

Werknemer & scholing subsidies
Investeren in de toekomst van nu (stagiaires of vakkundig personeel) door het bieden van scholing, begeleiding of taalcursussen? Of het creëren van een verbeterde werkomgeving? Bekijk hier de subsidies voor werk & scholing. Meer over werk en scholing subsidies

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen het gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen je investeringsproject en de diverse subsidieregelingen.

Weten wat je mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Tips en updates

Wordt jouw techniek opgenomen in de Milieulijst 2024?
WBSO Kosten & uitgaven: Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking?
Tempo emissieloos bouwen opgeschroefd

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling