WBSO-parameters ongewijzigd

Er worden in 2023 geen grondslagaanpassingen van de WBSO voorgesteld. Ten aanzien van het budget zijn er wel ontwikkelingen: het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt € 1370 miljoen (€ 34 miljoen meer dan voor 2022). Dit bestaat uit het ‘vaste’ budget voor de WBSO van € 1281 miljoen, de € 27 miljoen die meegenomen is uit 2021 en € 62 miljoen resterend uit een enveloppe als gevolg van onderuitputtingen uit het verleden. Zie voor meer informatie over de WBSO in 2023 ook ons aparte nieuwsbericht.

EIA- en MIA-budgetten omhoog

De Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) worden structureel verhoogd met € 100 miljoen en € 50 miljoen per jaar. Het extra budget is voornamelijk nodig om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijfsmiddelen gestimuleerd kunnen blijven.

Op dit moment worden de EIA en de MIA geëvalueerd. Deze evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Als de evaluaties inzichten verschaffen over een aangepaste maar mogelijk doelmatigere budgetverdeling, zal het kabinet de budgetverdeling met ingang van 2024 heroverwegen.

SDE++ aangepast

De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt vanaf 2023 aangepast door het plaatsen van zogeheten hekjes. Deze zorgen ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen, doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd. Hierbij wordt gewerkt met een budget voor de domeinen waar zich nu knelpunten bevinden. Dit zijn o.a. lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen zoals groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie. Voor elk van deze domeinen wordt een budget van € 750 miljoen gereserveerd bij een referentie-openstellingsbudget van € 5 miljard. Voor CO2-afvang, -opslag of gebruik (CCS/CCU) en hernieuwbare elektriciteit wordt geen budget gereserveerd.

Daarnaast wordt binnen de hekjes de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2. Dit om meer ruimte te creëren voor technieken met een hogere subsidie-intensiteit (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte).

ISDE-budget omhoog

Voor 2023 wordt vanuit het Klimaatfonds € 100 miljoen extra beschikbaar voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Nieuwe TSE-openstellingen

In 2023 zijn binnen de regeling Topsector energieprojecten (TSE) nieuwe openstellingen voorzien van de regelingen MOOI, HER+ en DEI+.

VEKI geïntensiveerd

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) wordt in 2023 voortgezet en geïntensiveerd met € 28 miljoen extra uit het Klimaatfonds.

Minder budget voor praktijkleren

In 2023 daalt het bedrag dat beschikbaar is voor de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN). De tijdelijke middelen die in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs en de Aanpak Jeugdwerkloosheid in 2021 en 2022 aan de regeling toegevoegd zijn, lopen namelijk af.

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen het gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

Kabinet verhoogt het budget op schone vrachtwagens en bouwmachines
Unieke cross-over duurzaamheid en innovatie
Zonder verduurzaming moet helft van de kantoren mogelijk sluiten

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling