In aangepaste vorm is een nieuwe openstelling van deze populaire regeling aangekondigd. Vanaf 15 september tot en met 31 december 2018 kunnen MKB bedrijven tot 10 fte’s aanvragen indienen bij SNN. Hierbij wordt niet gekeken naar de sector waar het bedrijf actief is. Grotere MKB’s kunnen enkel een aanvraag indienen als zij een bedrijfsactiviteit of een project uitvoeren dat valt onder één of meer van de volgende thema’s:

• Aardbevingsbestendige, levensloopbestendige en energiezuinige bouw;
• Groene chemie;
• Energietransitie;
• Toerisme;
• De volgende generatie mobiele communicatietechnologie (5G).

De subsidie is maximaal € 25.000 per project. Per nieuwe arbeidsplaats is de bijdrage maximaal € 5000 onafhankelijk van de sector waarin de onderneming actief is.

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen uw project naar subsidiekansen en volgen uw subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen uw gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen u graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

ESF-regeling opent 14 november
Opnieuw bijna € 10,5 miljoen voor MIT-projecten in Zuid-Nederland (MITZUID)

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts ziet u enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling