Dinsdag 17 april was de openingsdag van de subsidieregeling MIT Haalbaarheid. Ook onze adviseurs stonden paraat voor het indienen van de aanvragen voor onze klanten.

RVO meldt dat er ruim 400 voorstellen zijn ingediend voor Haalbaarheidsprojecten. En dat alleen al op de eerste dag van indiening. Hoewel de projecten nog niet zijn beoordeeld, lijkt het beschikbare budget van € 3 miljoen voor de landelijke MIT-regeling al uitgeput te zijn, aldus RVO. Het maximaal beschikbare aantal kennisvouchers van 533 is nog niet bereikt. Hiervoor is nog volop ruimte. Indienen van een aanvraag hiervoor kan nog tot 6 september 2018, 17.00 uur.

 

Regionale budgetten

Naast het budget voor de landelijke MIT-regeling zijn er regionale budgetten. Maar ook deze provincies/regio’s raden af om nog nieuwe aanvragen voor MIT Haalbaarheid in te dienen. Zo vermeldt provincie Utrecht dat de hoeveelheid aanvragen zelfs al het regionale budget overschrijdt.

Regio Noord (SNN) laat via de website weten dat zij nog budget vrij hebben voor de Haalbaarheid (Update: 30-4-2018).

https://www.snn.nl/MIT2018

 

Gemiste kans?

Heeft u uw aanvraag nog niet ingediend of was u later dan de eerste dag gereed met indiening? Wellicht komt u in aanmerking voor andere subsidiemogelijkheden! Neem vrijblijvend contact met ons op. We bekijken samen met u de mogelijkheden.

Heeft u projecten voor volgend jaar? Plan alles goed of laat uw aanvraag door ons verzorgen, zodat u niet nog een keer de boot mist.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen uw project naar subsidiekansen en volgen uw subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen uw gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen u graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

ESF-regeling opent 14 november
Nieuwe regeling Creatieve Vouchers 2019

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts ziet u enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling