Voorstellen voor nieuwe milieuvriendelijke technieken op de Milieulijst 2024 kunnen gedaan worden door leveranciers en andere partijen. Met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) betaalt een ondernemer minder belasting voor een investering in een techniek op deze lijst. Het voorstel voor de lijst dient uiterlijk 15 juni 2023 ingediend te worden. 

Jaarlijks staan er ongeveer 350 innovatieve en milieuvriendelijke technieken op de Milieulijst. Deze lijst wordt samengesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanpassingen aan de lijst kunnen door iedereen worden voorgesteld.

Voor leveranciers van innovatieve milieutechnieken is opname op de Milieulijst interessant. Dit versnelt namelijk de marktintroductie van deze technieken. Het belastingvoordeel verlaagt bovendien de financiële drempel voor kopers die willen investeren.

Het voorstel wordt getoetst aan een aantal eisen, zoals het MIA\Vamil-voordeel dat niet geldt voor investeringen in technieken die zich zonder MIA\Vamil-steun al in korte tijd terugverdienen. Verder moet de techniek voor voldoende milieuvoordeel zorgen en aansluiten bij de belangrijkste punten uit het milieubeleid, zoals technieken die een circulaire economie of klimaatadaptatie verbeteren.

Vanwege de aanpassing van de Europese staatssteunregels in 2023, moeten de voorstellen voor de Milieulijst 2024 eerder dan gebruikelijk worden ingediend, namelijk uiterlijk 15 juni 2023.

Vragen?

Hulp nodig bij het indienen van je voorstel of kijken naar andere mogelijkheden voor subsidies op het gebied van verduurzaming? Neem contact op met HGM en kijk welke mogelijkheden er zijn.

Neemt contact op!

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen het gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

Belangrijkste subsidienieuws van prinsjesdag 2022
Energiebesparingsplicht 2023 nadert

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling