Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de officiële regelgeving met betrekking tot het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) gepubliceerd.

De regeling SDE++ is de verruimde opvolger van het Besluit Stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Behalve duurzame energieproductie, staat bij SDE++ ook de CO2-reductie centraal. De overheid zorgt er op deze manier voor dat de energietransitie in Nederland betaalbaar en haalbaar blijft.

SDE++-subsidie kan worden verstrekt voor:

  • de productie van hernieuwbare elektriciteit aan een producent van hernieuwbare elektriciteit, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • de productie van hernieuwbaar gas aan een producent van hernieuwbaar gas om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van dit hernieuwbare gas en de relevante gemiddelde marktprijs van gas geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • de productie van hernieuwbare warmte aan een producent van hernieuwbare warmte om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare warmte en de relevante gemiddelde marktprijs van warmte geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • de vermindering van broeikasgas aan een producent die een productie-installatie voor de vermindering van broeikasgas in stand houdt, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze vermindering van broeikasgas en de gemiddelde kostprijs van uitstoot van broeikasgas geheel of gedeeltelijk te compenseren.
  • Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie in een ministeriële regeling bepaald en is op jaarbasis variabel.Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagronde worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zoals eerder al aangekondigd wordt de eerste aanvraagronde vanaf 24 november 2020 (9.00 uur) tot en met 17 december 2020 (17.00 uur) opengesteld voor het indienen van aanvragen.Er is voor de najaarsronde 2020 een budget van € 5 miljard beschikbaar. Doordat op volgorde van binnenkomst wordt beschikt, hebben aanvragers met een relatief kosteneffectief project meer kans dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor hun project. Zodoende wordt het beschikbare budget efficiënt besteed. De verschillende technologieën zijn in groepen ingedeeld op basis van hun fasebedrag.

Voor iedere groep geldt een andere openstellingsdatum:

  • fase 1: € 65 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 24 november (9.00 uur) tot en met 30 november (17.00 uur);
  • fase 2: € 85 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 30 november (17.00 uur) tot en met 7 december (17.00 uur);
  • fase 3: € 180 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 7 december (17.00 uur) tot en met 14 december (17.00 uur);
  • fase 4: € 300 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 14 december (17.00 uur) tot en met 17 december (17.00 uur).

Het hoge VPB-tarief blijft 25% in 2021. Het lage VPB-tarief gaat van 16,5% naar 15%. De eerste tariefschijf wordt verhoogd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.

+++++

Gebruik maken van de regeling SDE++?

HGM verzorgt aanvraagtrajecten volledig op no-cure-no-pay basis. Heb je belangstelling voor de innovatiebox regeling, neem contact op met Frank Snoek.

Vragen?

Neemt contact op!

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen het gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

Erkend Leerbedrijf? U hebt recht op subsidie.
De miljoenennota is bekend: Meer subsidie voor innovatie

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling