Terug naar overzicht
Onderzoek & Ontwikkeling
18 november 2022

Pakket van meer dan €500 miljoen per jaar om investeringen in mkb te bevorderen

In de Miljoenennota 2023 heeft het kabinet een pakket steunmaatregelen voor investeringen door het mkb aangekondigd. De implementatie van dit pakket is afgerond. Het kabinet trekt tussen 2023 en 2027, 500 miljoen euro per jaar uit. Vanaf 2028 wordt jaarlijks structureel 600 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale zaken): “Er is met name behoefte aan maatregelen die investeringen in het mkb aanjagen. Met dit pakket geven we de komende jaren een steun in de rug aan ondernemend Nederland.” 

 

Het kabinet neemt de volgende maatregelen; 

Ten eerste versterkt het kabinet, zoals aangekondigd op Prinsjesdag, het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit stimuleert ondernemers om te investeren in verduurzaming.  

Ook wil het kabinet afzien van de voorgestelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting in 2025 en 2026 voor bestelwagens. 

Daarnaast wordt investeren voor ondernemers sowieso aantrekkelijker gemaakt. Doorgaans worden bedrijfsmiddelen in meerdere jaren afgeschreven. Fiscaal gezien dient de afschrijving minimaal 5 jaar te duren. De nieuwe maatregel houdt in dat bedrijven die in 2023 investeren in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen, naar keuze tot 50% van hun investering willekeurig kunnen afschrijven. Door in 2023 direct 50% te kunnen afschrijven, verlaagt de onderneming haar belastbare winst en betaalt dus minder belasting. De maatregel is van toepassing op de inkomstenbelasting en op de vennootschapsbelasting, afhankelijk van de rechtsvorm. 

Een ander deel van het pakket is bedoeld om werkgevers een zekere mate van compensatie te bieden voor de verhoging van het minimumloon. Per 1 januari 2023 gaat dit met 10,15% omhoog. Daarom wil het kabinet de zogenaamde Lage Inkomensvoorziening (LIV) tijdelijk verruimen. Dit is een toelage die werkgevers kunnen verstrekken aan werknemers die het minimumloon of net daarboven verdienen. Voor werkgevers wordt ook de vrije ruimte in de werkkostenregeling uitgebreid naar 3 procent en wordt de Aof-verzekeringspremie voor kleine werkgevers verlaagd.  

Tenslotte worden ondernemers gestimuleerd om meer te innoveren. Research en Development wordt goedkoper doordat de WBSO wordt geïndexeerd. Ook verhoogt het kabinet de Werkkostenregeling (WKR), die werkgevers helpt om belastingvrije vergoedingen aan werknemers te verstrekken.  

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen het gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

Overheid helpt ondernemers dankzij BIK-regeling met investeringen
Belangrijkste subsidienieuws van prinsjesdag 2022

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling