Om in een WBSO aanvraag kosten en uitgaven op te voeren heeft u de keuze uit twee methoden, namelijk het forfaitaire tarief of het opvoeren van werkelijke kosten en uitgaven.

In het eerste deel van de artikelen over WBSO Kosten en Uitgaven (-link-) wordt uitgelegd wat de keuze voor de forfaitaire methode of de werkelijke kosten en uitgaven methode betekent. Hierbij wordt gewezen op valkuilen. In dit vervolgartikel wordt dieper ingegaan op de afwegingen om tot de beste keuze tussen de twee methoden te komen.

De forfaitaire methode vormt een opslag op het S&O-uurtarief: over de eerste 1.800 S&O-uren mag u met een opslag van €10,- per S&O-uur rekenen; daarna daalt deze opslag naar €4,-. Voorbeeld: bij 2.500 S&O-uren bedraagt het forfaitaire bedrag aan kosten uitgaven (1800 x €10,-) + (700 x €4,-) = € 20.800,-.

De tweede variant betreft het totaliseren van de verwachte, werkelijke kosten en uitgaven. Het gaat om kosten en uitgaven die direct gerelateerd kunnen worden aan de WBSO projecten.

Het totaal dat voortkomt uit de methode die u kiest, vormt de basis voor de berekening van het subsidiebedrag.

Aspecten voor de afweging:

Als u een goede afweging wilt maken tussen de forfaitaire methode en de werkelijke kosten en uitgaven methode heeft u inzicht nodig in de volgende aspecten:

  1. Welke kosten en uitgaven mag u opvoeren? (hier gaan we verder op in in Deel 3 van deze serie)
  2. Welke kosten en uitgaven verwacht u gedurende de aanvraagperiode voor de WBSO projecten? Kijk hierbij naar de jaarkosten en begroot realistisch.
  3. Bepaal in welke periode de aan te schaffen producten en diensten in gebruik worden genomen.
  4. Schat het aantal uren in dat uw S&O medewerkers aan de projecten zullen besteden.
  5. Wat is uw bereidheid tot een hogere administratieve belasting? Bij de forfaitaire methode is het voeren van een administratie niet noodzakelijk, bij de werkelijke kosten en uitgaven methode wel.

Vervolgens kunt u bepalen welke methode u het hoogste bedrag oplevert, waarbij u tevens kunt afwegen of u bereid bent om hiervoor een (beperkte) administratie te voeren.

 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Of twijfelt u over de keuze forfaitair of Budgettair? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Bel ons direct 085 – 020 11 05

of laat online uw gegevens achter.

Neemt contact op!

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen het gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

WBSO Kosten & uitgaven: (Deel 1) Valkuilen bij keuze voor forfaitair tarief
WBSO Kosten & uitgaven: (Deel 3) Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking?

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling