Terug naar overzicht
Onderzoek & Ontwikkeling - WBSO
16 januari 2020

WBSO Kosten & uitgaven: (Deel 3) Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking?

Allereerst even een korte uitleg van het verschil tussen kosten en uitgaven:

Uitgaven zijn investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die u aanschaft voor uw S&O werkzaamheden. Deze bedrijfsmiddelen komen op de balans te staan en worden afgeschreven. Uitgaven hebben een lange termijn karakter.

Kosten daarentegen neemt u op moment dat de factuur betaald wordt, deze worden niet uitgesmeerd en afgeschreven. Kosten komen terug in de V&W rekening. Dit betreft de aanschaf van bijv. verbruiksgoederen en testkosten. Er dient een direct verband te zijn met de S&O werkzaamheden.

Toerekenbaar en uitsluitend dienstbaar aan het S&O werk:

Kosten moeten direct toerekenbaar en uitsluitend dienstbaar zijn aan het S&O werk. Dit betekent dat de kosten duidelijk aanwijsbaar nodig zijn voor uw S&O werk en niet voor andere operationele werkzaamheden in uw organisatie (waaronder andere R&D werkzaamheden). Voorbeeld: u schaft een software licentie aan van een 3D CAD pakket voor het ontwerpen van een prototype binnen een WBSO project; u moet kunnen aantonen dat deze software alleen voor deze werkzaamheden ingezet wordt (en niet na afloop van het project als generieke software in uw organisatie gebruikt wordt).

Bij uitgaven ligt dit anders. Uitgaven kunnen wel opgevoerd worden voor het deel dat dienstbaar is aan WBSO projecten (zie Deel 5 van deze serie). Hiervoor moet een verdeelsleutel gehanteerd worden.

 

Voorbeelden van kosten & uitgaven die in aanmerking komen:

– Uitgaven aan nieuwe gebouwen, instrumenten en ICT middelen die ingezet zullen worden voor S&O werkzaamheden. Uitgaven van meer dan €1.000.000 moeten over 5 jaar verspreid worden.

– Kosten voor verbruiksgoederen, materialen, grondstoffen en onderdelen voor het maken van prototypen, proefopstellingen en proefbatches.

– Kosten voor het laten maken van prototypen zonder commerciële of productieve waarde, of het uitbesteden van testen en metingen.

– Kosten van huur of lease van apparatuur of gebouwen

– Licentiekosten van software die alleen gebruikt wordt voor de S&O werkzaamheden.

– Huur van bedrijfsruimte die louter voor WBSO doeleinden wordt gebruikt.

 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Bel ons direct 085 – 020 11 05

of laat online uw gegevens achter.

Neemt contact op!

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen het gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

WBSO Kosten & uitgaven: Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking?
WBSO Kosten & uitgaven: (Deel 2) Keuze kostenmethode

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling