Eerder beschreef ik al wat er valt onder subsidiabele personeelskosten voor een MIT R&D.

In dit vervolg kennisblog leg ik een viertal andere subsidiabele kosten uit. De volgende kosten worden behandeld: apparatuur & uitrusting, algemene kosten, octrooi & contractonderzoek en gebouwen.

 

Subsidiabele kosten apparatuur & uitrusting

Vaak krijg ik de vraag welke kosten voor apparatuur en uitrusting in aanmerking komen voor subsidie bij een MIT R&D samenwerkingsproject. De stelregel die RVO hanteert is als volgt: de kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het samenwerkingsproject kunnen opgevoerd worden in de project begroting.

Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, kunnen alleen de afschrijvingskosten in de looptijd van het project als subsidiabele kosten worden opgevoerd.

Voorbeeld
Een goed voorbeeld is de aanschaf van een machine, die nodig is voor een project van € 200.000. De machine zal na het samenwerkingsproject commercieel worden ingezet. Doordat de machine na het project een commerciële functie krijgt, kan niet het volledige aanschafbedrag opgenomen worden in de project begroting.

Hoe nu de kosten te berekenen, die wel meegenomen mogen worden in een samenwerkingsproject?
De afschrijvingstermijn voor de machine is stel tien jaar – Per jaar komt dit uit op een afschrijving van € 20.000,- (200.000/10). Het R&D samenwerkingsproject heeft een looptijd van twee jaar. Het bedrag dat meegenomen mag worden in de projectbegroting is € 40.000,- (20.000*2).

 

Subsidiabele kosten van bijkomende algemene kosten en operationele uitgaven

Wist u dat algemene kosten en operationele uitgaven ook subsidiabel zijn?

Operationele kosten:
Reiskosten kunt u meenemen in uw projectbegroting als subsidiabele kosten. Zo kan kan het voorkomen dat u veel moet reizen tussen verschillende samenwerkingspartners voor vergaderingen. Ook reiskosten voor het uitvoeren van testen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het samenwerkingsproject zijn subsidiabel.

Algemene kosten:
Vaak komt het voor dat er materialen aangeschaft moeten worden om een test opstelling of een prototype te kunnen vervaardigen. Deze kosten kunnen aardig oplopen, de materialen die rechtstreeks uit het samenwerkingsproject voortvloeien kunnen meegenomen worden in de projectbegroting. Door vroegtijdig de kosten voor materialen in kaart te brengen kunt u een nauwkeurige projectbegroting opstellen.

Ook kunnen er software licenties gekocht worden om bepaalde testen digitaal te kunnen simuleren. Als de licentiekosten uitsluitend gebruikt worden voor het samenwerkingsproject, kunnen deze opgenomen worden in de projectbegroting als subsidiabele kosten.

 

Subsidiabele kosten voor contractonderzoek, kennis en octrooien

Regelmatig komt het bij een samenwerkingsproject voor dat er onderzoek gedaan moet worden naar contracten, kennis en octrooien die op zakelijke basis voorwaarden (arm’s-length) worden gekocht. Deze onderzoekskosten kunnen opgevoerd worden als subsidiabele kosten in een projectbegroting van een MIT R&D.

Tevens kwalificeren de kosten waarvoor een licentie aangeschaft moet worden om bepaalde (onderzoeks)data in te zien die gebruikt kunnen worden in een project. Hierbij kan gedacht worden aan datasites van de overheid waarvoor betaald dient te worden.

Het kan voorkomen dat u niet alle kennis in huis heeft, waardoor u bij een extern consultancy bedrijf (ingenieursbureau) kennis opvraagt of inkoopt. De kennis die u inkoopt en voor het project gebruikt, betreft subsidiabele kosten bij een MIT R&D project.

 

Subsidiabele kosten van gebouwen en gronden

Is er tijdens uw samenwerkingsproject sprake van het kopen van (extra) grond of kosten voor het aanpassen of creëren van een gebouw? Dan kunt u deze kosten meenemen in uw kostenplaatje van subsidiabele kosten. Hier geldt wel dat de gebouwen en gronden betrekking dienen te hebben op het project. Indien u tijdelijk gebruik maakt van de gebouwen en gronden voor het project, mag u alleen die periode meenemen in de subsidiabele kosten. Bij gebouwen neemt u alleen de afschrijvingskosten die plaatsvinden binnen de looptijd van het project mee als subsidiabele kosten.

Wat gronden betreft, kunt u alleen de kosten voor commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten opgeven voor subsidie.

 

Hulp nodig bij het aanvragen van MIT R&D Samenwerkingsproject?

HGM beschikt over een ruime ervaring in het verzorgen van de MIT-subsidie voor onze relaties. Zoekt u hulp bij het vinden van een geschikte samenwerkingspartner en/of het aanvragen van de regeling? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij verzorgen uw aanvraag op basis van no cure no pay en bekijken meteen uw andere subsidiemogelijkheden.

 

+++++

Welke kosten zijn subsidiabel bij een MIT R&D samenwerkingsproject voor het MKB?

Dat er samengewerkt moet worden bij de een R&D samenwerkingsproject is bij velen al bekend. Wat bij velen niet bekend is, is wat er valt onder de subsidiabele kosten die ingediend kunnen worden. In dit artikel behandel ik de subsidiabele personeelskosten bij een MIT R&D samenwerkingsproject.

Subsidiabele personeelskosten:
Iedereen die de subsidie aanvraagt, kan gebruik maken van een forfaitair uurloon van € 60 per uur. Ook kan er gekozen worden voor een daadwerkelijk uurloon van een medewerker. Dit wordt bepaald aan de hand van een loonstrook. De arbeidsuren van onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel (voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezig houden) kunnen in een samenwerkingsproject ingebracht worden als subsidiabele kosten.

Tip: Start minimaal 3 maanden voor het indienen van een samenwerkingsproject met het zoeken naar een samenwerkingspartner om alle documenten op tijd klaar te hebben en een HGM adviseur.

Vragen?

Heeft interesse hebben in een MIT R&D Samenwerkingsproject? Neem dan contact met mij op zodat ik u hierin verder kan adviseren, of laat online uw gegevens achter.

Neemt contact op!

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen het gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

Wat zijn subsidiabele personeelskosten bij een MIT R&D?
WBSO Kosten & uitgaven: (Deel 3) Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking?

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling